Dokumenty rekturacyjne

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do przedszkola:

Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy