Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań, praca indywidualna

8.00 – 9.00 –
Zabawy swobodne według własnych pomysłów, czynności w łazience przed śniadaniem.

9.00 – 9.30 –
Śniadanie.

9.30 – 10.00 –
Czynności higieniczne (mycie zębów).

10.00 – 11.50 –
Zabawa ruchowa, śpiewanie piosenek oraz zajęcia według tematyki przewodniej, zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego, spacery, współtworzenie z dziećmi nowych sytuacji edukacyjnych sprzyjających poszerzeniu wiadomości i doświadczeń.
11.00 – 11.30 –
Drugie śniadanie.
11.50 – 12.00 – Czynności w łazience, przygotowanie do obiadu.
12.00 – 13.00 – Obiad.
13.30 – 14.00 – Czynności w łazience (mycie zębów).
14.00 – 14.20 – Zajęcia wyciszające- słuchanie literatury dziecięcej, wierszy, bajek. Słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej.
14.20 – 14.50 – Zabawy w kącikach zainteresowań, praca korekcyjno – kompensacyjna, zabawy inspirowane przez dzieci bądź nauczyciela.
14.50 – 15.00 – Czynności w łazience.
15.00 – 15.30 – Podwieczorek.
15.30 – 18.00 – Zabawy według pomysłów dzieci, zachęcanie do zabaw zespołowych. Praca indywidualna, wyrównawcza. Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego. Rozchodzenie się dzieci.