Ramowy rozkład dnia:

6.30-08.30 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań, praca indywidualna

8.30-9.30 Zabawa ruchowa, czynności w łazience przed śniadaniem

9.00 -9.30 – Śniadanie

9.30-11.00 Czynności higieniczne (mycie zębów). Zabawy swobodne według własnych pomysłów, zabawy w kącikach zainteresowań , zachęcanie dzieci do zabaw zespołowych, oraz zabaw według tematyki przewodniej.

11.00-12.00 Zabawy organizowane w sali lub na powietrzu, współtworzenie z dziećmi nowych sytuacji edukacyjnych sprzyjających poszerzeniu wiadomości i doświadczeń. Wycieczki, spacery. zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego. Czynności w łazience, przygotowania do obiadu.

12.10-12.40 Obiad

12.40 – 13.00 Czynności w łazience (mycie zębów) dziecięcej, szykowanie się do poobiedniej drzemki

13.00 Poobiednia drzemka

15-15.40 – Podwieczorek

15.40 – 18.00 Zabawy według pomysłów dzieci, zachęcanie do zabaw zespolonych. Rozchodzenie się dzieci.