Shadow
Slider
10Paź2019

Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy zatrudni nauczyciela przedszkola.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  • doświadczenie w pracy z dziećmi,
  • dyspozycyjność,
  • wysoka kultura osobista,
  • ciepły i otwarty stosunek do dzieci i rodziców,
  • wysokie umiejętności interpersonalne tj. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
  • dobra organizacja pracy, punktualność, kreatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie.

10Paź2019

Z satysfakcją informujemy, że dzięki staraniom dyrekcji Europejskiej Akademii Dziecka rodzice dzieci
uczęszczających do prowadzonego przez Akademię, żłobka w Świdnicy będą mięli obniżone czesne
o 100, zł przez cały rok 2019 od stycznia do grudnia.

Należy pamiętać, że beneficjentami resortowego programu
MALUCH 2019
są rodzice a nie żłobek.

Rodzice dzieci z Niepublicznego Żłobka EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA w Świdnicy skorzystali już z dofinansowania w poprzednich edycjach w latach poprzednich co sobie bardzo cenią.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka  jest Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka oraz Niepubliczny Żłobek Europejska Akademia Dziecka mieszczące się na Placu Wojska Polskiego 4 w Świdnicy. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod dresem: przedszkolakead@wp.pl.  Ww dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego  Przedszkola oraz  Niepublicznego Żłobka Europejska Akademia Dziecka  w Świdnicy.  

Dane udostępniane będą uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Przedszkola oraz Niepublicznego Żłobka Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy,  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych., ponadto ma Pani/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przechowywane będą  przez  cały okres edukacji dziecka w naszej placówce.