Dla dziecka

W ramach Akademia Sportu dzieci będą uczyły się pływać, jeździć na nartach zjazdowych i biegowych, grać w tenisa, brać udział w zajęciach korekcyjno-rekreacyjnych, poznawać różne dyscypliny sportowe.

Akademia Muzyki i Tańca zapewnia naukę gry na instrumentach, zajęcia rytmiczno-muzyczne, naukę tańca, śpiewu, piosenek.

Na Akademia Języka Miganego dzieci słyszące uczą się migać, stąd język migany, a nie migowy; uczą się jednocześnie pokazywania nowych znaków i ćwiczą zapamiętywanie ich znaczenia, potrafią je odczytywać, muszą być na chwilę skupione, ćwiczą koordynację, synchronizację; mają przy tym wiele frajdy i chętnie pokazują znaki rodzicom.

Akademia Poprawnej Wymowy – zajęcia z panią logopedą, konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla dzieci i rodziców; każde dziecko jest diagnozowane przez psychologa i logopedę, część dzieci bierze udział w zajęciach grupowych, z częścią logopeda pracuje indywidualnie, za zgodą rodziców, którzy otrzymują od logopedy wskazówki do pracy z dzieckiem i informacje na temat jego postępów.

Akademia Rozwoju skupia różnorodne zajęcia specjalistyczne
i ogólnorozwojowe, odbywa się zamiennie, w zależności od grupy, wg opracowanej wcześniej tematyki; w ramach tej Akademii mogą to być warcaby, zajęcia z ratownictwa medycznego, zajęcia komputerowe, zajęcia z ekologii, warsztaty ceramiczne, warsztaty twórczego myślenia, zajęcia matematyczne, zajęcia integracyjne i adaptacyjne.

Akademia Dyplomacji odbywa się codziennie; zajęcia z dyplomacji zawierają w swoim programie naukę zachowania się przy stole, na spacerze, w miejscach publicznych, w ruchliwych miejscach, savoir-vivre itp.) Chcemy, aby absolwenci naszego przedszkola wyróżniali się wśród rówieśników dobrymi manierami.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań, praca indywidualna

8.30 – 9.30 Zabawa ruchowa, czynności w łazience przed śniadaniem.

9.00 – 9.30 Śniadanie

9.30 – 11.00 Czynności higieniczne (mycie zębów). Zabawy swobodne według własnych pomysłów, zabawy w kącikach zainteresowań, zachęcenie dzieci do zabaw zespołowych, oraz zabaw według tematyki przewodniej.

11.00 – 12.50 Zabawy organizowane w sali lub na powietrzu, współtworzenie z dziećmi nowych sytuacji edukacyjnych sprzyjających poszerzaniu wiadomości i doświadczeń. Wycieczki, spacery. Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego. Czynności w łazience, przygotowanie do obiadu.

13.00 – 13.30 Obiad

13.30 – 14.50 Czynności w łazience (mycie zębów) słuchanie literatury dziecięcej, wierszy, śpiewanie piosenek, praca korekcyjno – kompensacyjna, zabawy inspirowane przez dzieci bądź nauczyciela. Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego

14.50 – 15.00 Zabawa ruchowa, czynności w łazience

15.00 – 15.30 Podwieczorek

15.30 – 18.00 Zabawy według pomysłów dzieci, zachęcanie do zabaw zespołowych. Praca indywidualna, wyrównawcza. Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego. Rozchodzenie się dzieci.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka  jest Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka oraz Niepubliczny Żłobek Europejska Akademia Dziecka mieszczące się na Placu Wojska Polskiego 4 w Świdnicy. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod dresem: przedszkolakead@wp.pl.  Ww dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego  Przedszkola oraz  Niepublicznego Żłobka Europejska Akademia Dziecka  w Świdnicy.  

Dane udostępniane będą uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Przedszkola oraz Niepublicznego Żłobka Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy,  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych., ponadto ma Pani/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przechowywane będą  przez  cały okres edukacji dziecka w naszej placówce.