O nas

FILOZOFIA EUROPEJSKIEJ AKADEMII DZIECKA

W Europejskiej Akademii Dziecka wierzymy w akademicki rozwój dziecka przez całe jego dzieciństwo. Znajduje to odzwierciedlenie w tworzeniu indywidualnych programów wychodzących naprzeciw potrzebom, zdolnościom i zainteresowaniom każdego dziecka, w pomaganiu każdemu dziecku w odkrywaniu i wykorzystaniu jego potencjału i zdolności oraz dalszym ich rozwoju. Jesteśmy świadomi, że najlepiej dzieci uczą się i dorastają w przyjaznym, wspierającym i zrozumiałym dla dziecka środowisku. Naszym głównym celem jest zapewnienie bogatego i stymulującego programu edukacyjnego, z jednoczesnym zachowaniem potrzeb rozwojowych każdego dziecka w Polsce, Europie i na świecie.

Jesteśmy wrażliwi i pełni zrozumienia dla okresu przejściowego i oczywistych problemów istniejących w różnorodnej społeczności, wśród której znajduje się dziecko. Stwarzamy możliwości poznawania różnych kultur, tradycji i rozwijania empatii dla innych ludzi. Propagując tolerancje i szacunek dla innych rozwijamy w naszych dzieciach akceptację różnorodności w społeczności lokalnej, Europie i na świecie. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom niezbędnych umiejętności do rozwoju ich wiedzy w przemyślany i odpowiedzialny sposób, co w przyszłości pomoże im wykorzystać ją w sposób kreatywny.

Szacunek do nauki, innych i siebie jest fundamentalny. Jesteśmy przekonani, że proces uczenia zależy od wyzwań, dyscypliny, podejmowania ryzyka, a także krytycznego myślenia realizowanego poprzez właściwie oceniane aktywne uczestnictwo naszych dzieci. Rodzice, nauczyciele i dzieci są partnerami w procesie edukacji i wychowania, a otwarty dialog i wzajemne wsparcie są niezbędne dla wspólnej realizacji wyznaczonych celów.

„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”
Robert Fulghum

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka  jest Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka oraz Niepubliczny Żłobek Europejska Akademia Dziecka mieszczące się na Placu Wojska Polskiego 4 w Świdnicy. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod dresem: przedszkolakead@wp.pl.  Ww dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego  Przedszkola oraz  Niepublicznego Żłobka Europejska Akademia Dziecka  w Świdnicy.  

Dane udostępniane będą uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Przedszkola oraz Niepublicznego Żłobka Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy,  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych., ponadto ma Pani/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przechowywane będą  przez  cały okres edukacji dziecka w naszej placówce.