GRUDZIEŃ


 JASEŁKA W GRUPIE CYTRYNEK  – 17 grudnia w grupie Cytrynek odbyły się jasełka. Maluszki w przepięknych strojach wystąpiły przed rodzicami oraz dyrekcją przedszkola. Po przedstawieniu wszyscy razem zasiedli do stołu aby wspólnie świętować sukces naszych najmłodszych dzieci oraz poczuć klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

X KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK – 14 grudnia odbył się X Konkurs Kolęd i pastorałek dla dzieci w wieku przedszkolnym. Delegacja dzieci z grupy zero zaśpiewała kolędę „Świeć gwiazdeczko” i zdobyła III miejsce. Gratulujemy! Dziękujemy w przygotowaniu pięknych strojów.

GALA W BIAŁOWIEŻY – Daria Michalska Dyrektorem Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Bielawie.

W dniach 1-2 grudnia 2018 r. odbyła się w Białowieży Akademicka Gala Współpracy zorganizowana przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Podczas Gali pani Daria Michalska została mianowana Dyrektorem Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Bielawie i otrzymała Certyfikat Akredytacji Filii Instytutu Studiów Podyplomowych dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie. W ośrodku studia podyplomowe organizowane we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie  odbywają się w Bielawie od 2016 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”, zarządzanym przez panią Dyrektor Darię Michalską. Cieszą się one ogromną popularnością. W latach akademickich  2016/217 i 2017/2018 skorzystało z nich ponad 150 studentów. W bieżącym roku akademickim studiuje  117 osób. Oferta studiów obejmuje blisko 40 kierunków pedagogicznych m.in. Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Zarządzanie w oświacie, a także typowo przedmiotowe, m.in.: Biologia w szkole, Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa.

Content | Menu | Access panel